Nyansatt AFT-veileder

Tryggve Gran startet 9. august opp som AFT-veileder ved Grønneviken AS. Tilsettingen av Tryggve er et resultat av den aktivitetsveksten som Grønneviken AS nå er inne i, og han går inn i en nyopprettet stilling som veileder i AFT-teamet (Arbeidsforberedende trening).

Fortjenestemedaljer

Utdeling av fortjenestemedaljer

Grønneviken styrker sine lager og logistikktjenester

Grønneviken AS har fått lagerkontrakt med Helse Bergen HF og forsterker selskapets lager & logistikktjenester.