_

16. februar 2023 inviterer Grønneviken og Bragd Utvikling til en landsdekkende konferanse for deg som jobber innen tilrettelagt arbeid.

På konferansen vil du få høre om viktigheten av tilrettelagt arbeid, muligheter for tilrettelagt opplæring, og mulighet for arbeid i arbeidsmarkedsbedrifter og andre bedrifter.

Les mer om konferansen på: www.jobbglede.org