_

Grønneviken AS er en solid og godt etablert inkluderings- og arbeidsmarkedsbedrift i Bergen som tilbyr arbeids- og opplæringsplasser til mennesker som trenger varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA) eller arbeidsforberedende trening (AFT). Vi tilbyr også lærekandidat-plasser innenfor syv ulike områder, samt praksisplasser for elever fra videregående skole.

Selskapet har en omfattende produksjon som er organisert i syv avdelinger; Mekanisk, Snekkerverksted, Pakke & montering, Kantiner, Lager & Logistikk, Transport, Resepsjon & kontor. Kompetansebygging gjennom Lærekandidat-ordningen og praksiselever er også et prioritert område, Selskapet holder til i nyrenoverte og moderne lokaler i Simonsviken Næringspark og har per dato 104 arbeidstakere på VTA, 45 deltagerplasser på AFT og en personalgruppe på nærmere 40 personer. Se www.gronneviken.no for mere informasjon.

Tømrer /Industrisnekker

Vår snekkeravdeling er inne i en spennende vekstperiode som gjør det nødvendig å styrke kapasiteten. Vi søker derfor nå etter en person med fagbrev som tømrer- /industrisnekker, og som har erfaring og personlige egenskaper som kreves i rollen som arbeidsleder i en arbeidsmarkedsbedrift. Søkere uten fagbrev men med solid realkompetanse fra tømrer/industri-snekkerfaget vil også bli vurderte.

Som arbeidsleder kombinerer du operativt snekker/tømrerarbeid med aktiv tilrettelegging og oppfølging av våre arbeidstakere og jobbsøkere. Dette er ressurspersoner der du som arbeidsleder skal bidra med individuell tilpasning og oppfølging av ulike arbeidsoppgaver, med målsetting om å styrke mestring og personlig utvikling hos den enkelte. Du må trives med en høy grad av samhandling med alle våre ulike ressurspersoner, produksjonsavdelinger og med bedriftens øvrige attføringskompetanse.

Vår drømmekandidat er en allsidig og erfaren tømrer som har interesse og erfaring med arbeid sammen den målgruppen vi som arbeidsmarkedsbedrift har hos oss. Stillingen som arbeidsleder krever at du har pedagogiske evner, gode kommunikasjons – og samarbeidsevner, overskudd til å dele med andre, godt humør og en løsningsorientert tilnærming til oppgavene. Vi vil i rekrutteringen også legge vekt på personlig egnethet.
Vi ønsker oss en åpen og inkluderende person som blir inspirert av å skape verdier for samfunnet gjennom fokus på inkludering, arbeidsglede, raushet og kompetansebygging. Som arbeidsleder må du også trives med å ha god kontakt med våre eksterne samarbeidspartnere og kunder.

Snekkeravdelingen ved Grønneviken disponerer et godt utstyrt produksjonslokale på 1.500 m2. Avdelingen sysselsetter ca. 25 personer, hvorav en personalgruppe på fem ansatte.
Grønneviken AS tilbyr et inspirerende arbeidsmiljø, regulerte arbeidstider og gode velferds- og pensjonsordninger.

For spørsmål om stillingen, kontakt enten produksjonssjef Hilde Lyngås (tlf. 478 18 606) eller operativ leder på Snekker-avdelingen Thomas Merkesdal (tlf. 954 60 133)

Søknadsfrist torsdag 23. september 2021
Søknad sendes til: soknad@gronneviken.no


Arbeidsleder i arbeidsmarkedsbedrift

I løpet av høsten går en av våre dyktige og erfarne arbeidsledere over i pensjonistenes rekker, og vi trenger å hente inn en ny kollega som primært vil være tilknyttet vår avdeling Pakke & Montering. Stillingen er en fast stilling i 100%.

Som arbeidsleder ved Grønneviken AS kombinerer du operativt arbeid på en av våre avdelinger med oppfølging av våre arbeidstakere og jobbsøkere. Dette er ressurspersoner der du som arbeidsleder skal bidra med individuell tilpasning og oppfølging av ulike arbeidsoppgaver, med målsetting om å styrke mestring og personlig utvikling hos den enkelte. Du må trives med en høy grad av samhandling med alle våre ulike ressurspersoner, produksjonsavdelinger og med bedriftens øvrige attføringskompetanse.

Vi ønsker søkere med erfaring innen fagfeltet og med interesse for målgruppen, samt gode pedagogiske evner. Har du i tillegg erfaring fra industri eller serviceindustri kan det være en fordel. Stillingen krever gode kommunikasjons – og samarbeidsevner, overskudd, godt humør og en løsningsorientert tilnærming til oppgavene. Vi vil i rekrutteringen også legge vekt på personlig egnethet og dokumentet erfaring fra tilsvarende oppgaver. Det vil bli stilt krav om politiattest ved tilsetting.

Vår nye arbeidsleder er en åpen og inkluderende person som blir inspirert av å skape verdier for samfunnet gjennom fokus på inkludering, arbeidsglede, raushet og kompetansebygging. Som arbeidsleder må du også trives med å ha god kontakt med våre eksterne samarbeidspartnere og kunder.
Grønneviken AS tilbyr et inspirerende arbeidsmiljø, regulerte arbeidstider og gode velferds- og pensjonsordninger.

For spørsmål om stillingen kan produksjonssjef Hilde Lyngås (tlf. 478 18 606) kontaktes

Søknadsfrist mandag 27. september 2021.
Søknad sendes til: soknad@gronneviken.no