_

I dag hadde Grønneviken AS æren av å dele ut velfortjente fortjenestemedaljer for lang og tro tjeneste til de av våre ansatte med mer enn 30 år i bedriften. Og de er det mange av; totalt 13 arbeidstagere og 2 i personalgruppen som til sammen har 445 år (!) med fartstid i bedriften.

Imponerende bra, vi takker og bukker og gratulerer ?