_

Grønneviken AS har fått lagerkontrakt med Helse Bergen HF og forsterker selskapets lager & logistikktjenester.

Selskapet utvider og videreutvikler sine tjenester på flere områder etter at flyttingen over til nye, større og moderne lokaler i Simonsviken Næringspark høsten 2020. Et av våre vekstområder er lager & logistikktjenester. Her har vi i løpet av våren etablert et nytt lager på 1.400 kvadratmeter som skal betjene økt aktivitet og en økende kundemasse. Blant våre nye kunder er Helse Bergen HF som har inngått avtale med Grønneviken AS om lagertjenester knyttet til ulike forbruksartikler til bruk på Haukeland Universitetssykehus.

I forbindelse med den økte aktiviteten knyttet til lager & logistikktjenester, så har selskapet også gjort oppgraderinger av bilparken for å sikre miljøvennlig og effektiv transport.

Daglig leder Øyvind Risnes er godt fornøyd med at Helse Bergen HF valgt Grønneviken som samarbeidspartner på lager og lagertjenester.

-Vi opplever at vi har en attraktiv og sentral plassering i Simonsviken Næringspark i Gravdal. Her har vi muligheter til å tilby fleksible og konkurransedyktige løsninger innenfor flere ulike virksomhetsområder i tillegg til lager & logistikk, sier Risnes og viser til selskapets produksjonsavdelinger innenfor blant annet storkjøkken og catering, industrisnekker, mekanisk , sveis og pakke & montering.

-Vi registrerer økende etterspørsel etter lager & logistikktjenester, og legger nå til rette for at dette området kan tilføre oss økt aktivitet og ikke minst generere nye og spennende arbeidsoppgaver for våre arbeidstakere og våre deltakere knyttet til arbeidsforberedende trening, sier Risnes.