_

Mandag 8. mars hadde Grønneviken gleden av å ta imot stortingsrepresentant Torill Selsvold Nyborg (KrF) på besøk.

Selsvold Nyborg, som også har lang fartstid som fylkesordfører i tidligere Hordaland fylke, er i dag medlem i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Denne komitéen har en viktig rolle i å videreutvikle de fremtidige rammevilkårene for attførings- og vekstbedriftene, og besøket var således lærerikt for både Grønneviken og for KrF-representanten.

I tillegg er det alltid kjemt for våre ansatte og våre arbeidstakere å få muligheten til å vise frem våre nye lokaler og de ulike avdelingen til Grønneviken.