_

Fra uke 8 er vi endelig tilbake i full drift ved Grønneviken, etter å ha drevet noe redusert i 2 uker.
Vi gleder oss over å ha alle tilbake i jobb :)