_

Grønneviken kjører med noe redusert drift også i uke 7.
VTA ansatte er heldigvis tilbake på jobb mandag 15. februar, mens AFT deltakere fremdeles blir fulgt opp gjennom digitale løsninger.
Vi er tilbake i full drift så snart smittesituasjon og smittevern-forskrifter tillater det.
.