_

På grunn av de nye smittevern-forskriftene som Bergen kommune innførte søndag 7. februar, så har Grønneviken AS valgt å redusere drift og tjenestetilbud i uke 6.
Det innebærer at våre arbeidstakere knyttet til VTA som har sin arbeidsplass i Simonsviken Næringspark ikke skal møte på arbeid i uke 6.
Det samme gjelder for deltakere på AFT-ordningen som i stedet vil bli fulgt opp gjennom digitale løsninger.
Grønneviken planlegger for å være tilbake til normal drift i uke 7, men dette vil være noe avhengig av smittesituasjon og smittevern-forskrifter.
Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden senest søndag 14. februar.
.