_

På grunn av det ekstra høye smittepresset i Bergensområdet vurderte Grønneviken AS det som nødvendig å gjennomføre en midlertidig nedstenging i uke 46 for våre arbeidstakere og deltagere.

Fra mandag 16. november har vi valgt å åpne delvis opp igjen, og vi håper på at vi i løpet av et par uker vil kunne være i tilnærmet full drift.

Grønneviken AS har etablert en rekke ulike smitteverntiltak som skal sikre trygg og stabil drift for våre arbeidstagere og deltagere.
Vår drift vil likevel være avhengig av den lokale smittesituasjonen som akkurat nå er stor i Bergensregionen