Midlertidig nedstenging

På grunn av det ekstra høye smittepresset i Bergensområdet vurderte Grønneviken AS det som nødvendig å gjennomføre en midlertidig nedstenging for våre arbeidstakere og deltagere.