_

Hei alle sammen!
Grønneviken har nå fått ny informasjon fra NAV.
Det er åpnet opp for at vi kan ta inn igjen de fleste deltakerne våre på VTA og AFT.
Da vi fremdeles må følge smittevernstiltakene fra FHI, blir tilbakeføringen til en normal arbeidshverdag innført gradvis over litt tid.

Smitteverntiltak:
Grønneviken har lagt til rette for økt renhold, faste tidspunkt for vasking/spriting av hender, stort fokus på god personlig hygiene, og god avstand under utføring av arbeidsoppgaver og under lunsj i kantinen.
Alle vil få informasjon om rutinene når de møter på jobb/praksis første dag.

For deg som er ansatt i VTA gjelder følgende:
Hver enkelt arbeidstaker, bolig og/eller pårørende vil bli kontaktet i løpet uke 21.
Risikovurdering:
Boliger og/eller pårørende må ta den endelige risikovurderingen i forhold til personer som befinner seg i risikogruppen.
Om du ikke kan komme tilbake på jobb grunnet risiko, melder du fra til Grønneviken.

For deg som er i tiltaket Arbeidsforberedende trening, AFT, gjelder følgende:
Du blir kontaktet av den veilederen du har fått tildelt.
I samtale med veileder får du beskjed om når og om du skal starte opp igjen i ekstern eller intern praksis.
Dersom du ikke skal starte opp i praksis, skal du fremdeles bruke den digitale oppfølgingsplattformen, Google Classroom.

Velkommen tilbake på jobb!
«Det blir bra»