INSTRUKS FRA NAV FOR Å BEGRENSE SPREDNING AV VIRUS.

Grønneviken fikk kvelden torsdag 12.mars tilsendt en instruks fra arbeids- og velferdsdepartementet (NAV) som inneholdt tiltak for å dempe og begrense spredning av virussmitte i befolkningen.

Instruksen sier at alle som er i VTA-tiltaket (Varig tilrettelagt arbeid) og alle som er i AFT-tiltaket (Arbeidsforberedende trening) ikke skal stille på jobb eller i praksis fra fredag 13. mars og frem til morgenen fredag 27. mars.
Hva betyr det for deg:

VTA:
Dette betyr at du har fått fri fra jobb fra i dag fredag 13.mars frem til fredag morgen 27. mars.
Dine ytelser/trygd fra NAV utbetales som normalt.

AFT:
Dette betyr at du har fått fri fra jobb/praksis fra i dag fredag 13.mars frem til fredag morgen 27. mars.
Dine ytelser/AAP fra NAV utbetales som normalt.

Vi tar forbehold om at arbeids- og velferdsdepartementet kan forlenge eller avkorte perioden dere skal holde dere borte fra jobb/praksis.
Grønneviken vil kontakte dere med ny informasjon hvis det blir endringer på perioden dere skal holde dere borte fra jobb/praksis.

Det er viktig at alle følger de råd og instrukser som kommer fra myndighetene, slik at virusspredningen i samfunnet dempes og vi alle kan vende tilbake til en normal situasjon igjen.
Husk på rådet om god håndhygiene og hostereglene.

Vi ser frem til å ha dere alle tilbake i jobb/praksis igjen.

Vennlig hilsen
Grønneviken AS