Fra 1.oktober 2019 blir 10 midlertidige AFT-plasser omgjort til faste plasser hos Grønneviken AS. Vi har da tilsammen 45 AFT-plasser.

I vår strategiplan er det satt et mål om at vi skal få tildelt 20 nye tiltaksplasser i 2019. Pr. 1.oktober har vi fått tildelt 6 VTA-plasser og 10 AFT-plasser, så vi  er stolt av å si at vi er godt på vei for å nå dette målet.

Vi fortsetter selvfølgelig jobben som kreves for å nå våre mål :)