Grønneviken i fortsatt vekst

Fra 1.oktober 2019 blir 10 midlertidige AFT-plasser omgjort til faste plasser hos Grønneviken AS. Vi har da tilsammen 45 AFT-plasser.

3 ledige stillinger

Grunnet økt oppdragsmengde, søker vi 3 engasjerte og strukturerte medarbeidere.