Ekstra bevilgning av 8 nye VTA-plasser til NAV Vestland fra 1. juni.
Av disse 8 plassene går 6 til Bergen – og av de 6 plassene går 1 plass til Grønneviken.

Les hva VTA-ansettelsen har gjort for Helle’s hverdag