I vår strategi står det at vi skal jobbe for å få flere i arbeid – vi skal være en stemme for dem som vil, men ikke slipper til – og vi skal jobbe proaktivt med rammebetingelser for å få flere i arbeid.

Vi har jobbet inn mot bransjeorganisasjon, kommune, direktorat og storting, og som ellers i livet lønner normalt sett hardt arbeid seg. Det er derfor svært gledelig å kunne melde at vårt arbeid bærer frukter – og fire nye VTA-arbeidsplasser er på plass.
Vi er nå i sluttfasen av ansettelser av flere VTA-arbeidstakere og ser frem til å bli kjent med fire nye kollegaer.

Vårt arbeid med rammebetingelser fortsetter og vi vil jobbe for at enda flere skal få ta del i verdiskapende aktiviteter – for vi skaper verdier gjennom inkludering!