Den verdensledende batteriprodusenten, Corvus Norway og arbeidsmarkedsbedriften, Grønneviken AS har inngått avtale om produksjonssamarbeid til Corvus sin nye batterifabrikk i Bergen.

CORVUS ENERGY:
Corvus Energy ble etablert i Canada i 2009 og i Norge i 2015, og er verdensledende på Lithium Ion batterier til fartøy på sjø. Selskapet har hovedkontor i Bergen og Equinor, BW Group og Norsk Hydro kontrollerer rundt 70 prosent av aksjene. Corvus energy har den største installerte basen av batteripakker til skip der hoveddelen er til ferge og passasjertransport, offshore og ulike typer frakte og arbeidsbåter.

For å møte etterspørselen har selskapet en ny fullautomatisert batterifabrikk under bygging i Bergen, og vil med denne fabrikken mangedoble sin produksjonskapasitet.

Mer enn 90% av de store kommersielle hybridskipene bruker energilagringsløsningen, Corvus Energy Storage Systems (Corvus ESS). Tilpasset mekanisk og elektrisk design, kombinert med toppmoderne batteristyringssystemer, gir Corvus Energy sine kunder ikke bare lavere vedlikeholdskostnader, men også redusert drivstofforbruk og utslipp. Corvus har nylig signert flere store kontrakter, blant annet til fire av de nye kystruteskipene som skal gå mellom Bergen og Kirkenes.

«Batterirevolusjonen innenfor maritim sektor er i full gang, og Norge er i sentrum av denne utviklingen. Vi ønsker å levere de beste løsningene i bransjen, og produksjon i Norge vil gjøre det mulig for oss å raskere utvikle og teste nye løsninger som kan svare på behovet som kommer de neste årene,» sier konsernsjef Geir Bjørkeli i Corvus Energy, i en kommentar.

GRØNNEVIKEN:
Grønneviken er den største arbeidsmarkedsbedriften for varig tilrettelagte arbeidsplasser i Bergen kommune. Selskapet ble etablert i 1976, og har i over 42 år skapt verdier gjennom inkludering.
Selskapet har flere ulike produksjonsavdelinger innen mekanisk industri, sveis, snekkerverksted, logistikk, pakke & montering, kantiner og resirkulering.
Kontrakten med Corvus Energy Norway er en av selskapets største kontrakter, og vil med full produksjon øke selskapets omsetning og aktivitetsnivå med rundt 50 %.

«For oss er denne kontrakten nok et bevis på at bedrifter som Grønneviken gir konkurransekraft til Norsk næringsliv. Alle våre arbeidstakere har ulik kompetanse og egenskaper som kan benyttes til verdiskapning utfra deres forutsetninger. For flere av arbeidstakerne er oppgaver som krever nøyaktighet og er repeterende spesielt gode. Gjennom kontrakten med Corvus Norway får vi mer av denne type oppgaver», forteller daglig leder Jan Olav Langeland i Grønneviken

KONTRAKT:
Kontrakten mellom Corvus Norway og Grønneviken AS starter opp 1. juni 2019 og inneholder produksjon og tjenester fra tre av Grønnevikens mange avdelinger. Kontrakten innebærer produksjon av kundetilpasset emballasjeløsninger til Corvus sine produkter, logistikktjenester samt montasjearbeid på komponentdeler som skal inn i selskapets fullautomatiserte robot produksjon.

«Vi er utrolig glad for å være med og bidra til økt aktivitet hos andre bedrifter i bergensområdet. Grønneviken sine fabrikker er lokalisert 15-20 minutter fra vår nye batterifabrikk i Bergen, og gir oss en viktig kortreist fleksibilitet og miljøeffektiv logistikk for produksjonskomponenter og emballasje til vår produksjon,» forteller Nils Valland, Supply Chain Manager i Corvus Energy. «Videre er Grønneviken en bedrift som sysselsetter nærmere 200 mennesker og har da kapasitet til å skalere i takt med vår vekst», fortsetter Nils Valland.